Žanrovi u književnosti za djecu – rezultati integralnih kolokvija

ŽANROVI U KNJIŽEVNOSTI ZA DJECU

1. Eminić Fahrudin (BJK) 8

2. Rahmanović Dženana (BJK) 7

3. Hadžić Kemal (RN) 6

4. Delanović Azra (PO) 8

5. Pajazetović Ena (PO) 7

6. Beganović Dženana (PO) 6

7. Veladžić Nermina (PO) 6