Književne i krit.teorije XX vijeka i Sav.bh.književnost – rezultati

Književne i kritičke teorije XX vijeka položila je Jusić Ermina
Integralni je položila Merima Ćoralić
Savremena bh.književnost: Integralni ispit položila je Irnesa Halkić

Usmeni dio ispita će se obaviti u petak, 12.septembra s početkom u 10.00