Važna obavijest za imatrikulante Pedagoškog fakulteta u Bihaću

pfb-unbi-3Član 151 Statuta Univerziteta u Bihaću

(1)    Student završne godine studija, koji je ovjerio posljednji semestar (apsolvent) zadržava status studenta još 6 (šest) mjeseci, odnosno do 31. marta naredne godine, u kojem periodu ima pravo na obavljanje preostalih završnih ispita, u svakom kalendarskom mjesecu.

(2)    Ukoliko student ne diplomira u roku utvrđenom u prethodnom stavu, preostale obaveze završava kao student – imatrikulant.

(3)    Status imatrikulacije podrazumijeva vođenje studenta u evidenciji, bez obaveze ponavljanja završne godine studija i može trajati najduže do isteka akademske godine u kojoj ga stiže generacija studenata upisanih po izmijenjenom nastavnom planu i programu.

(4)    Student koji ne diplomira do roka utvrđednog u stavu (3) ovog člana, obnavlja upis završne godine studija, uz obavezu izvršavanja razlike obaveza iz nastavnog plana i programa ukoliko se ona utvrdi.