Uvid u rad iz didaktike

Uvid u rad iz didaktike će se obaviti u subotu na Pedagoškom fakultetu u kancelariji profesora Rošića u 9h.

                                                                                                  Emina Kapić, viši asistent