Uvid u rad iz didaktike

Uvid u rad iz didaktike obaviće se u subotu (27.9.2014.godine) u 11h u kancelariji profesora Rošića.

                     mr. Emina Kapić, viši asistent