Usmeni/završni ispiti kod dr. sc. Đure Blažeke

Svi ispiti će biti održani u petak 4. 7. 2014. u 12. 00h!

*Rezultati završnih i integralnih ispita će biti objavljeni večeras!