Usmeni (oktobarski) ispiti iz Fonetike, Morfologije, Norme, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika, Staroslavenskoga

Usmeni ispiti će biti održani u petak, 18. 10 2013. godine po sljedećem rasporedu:

– u 14. 00h: Fonetika i fonologija, Morfologija, Norma i kultura jezika

– u 15. ooh:  Staroslavenski jezik, Historija bosanskoga standardnog jezika

– u 16. 00h: Historija bosanskoga književnog jezika