Usmeni ispiti/upis ocjena kod prof. dr. Đure Blažeke

Usmeni ispiti/upis ocjena kod prof. dr. Đure Blažeke obavit će se u petak, 10. 7. prema sljedećem rasporedu:
9. 00      Grafolingvistika
9. 30      Uporedna gramatika slavenskih jezika
10. 00    Leksikologija, Lingvostilistika
10. 30    Dijalektologija