Usmeni ispiti/upis ocjena kod dr. sc. Đure Blažeke

Usmeni ispiti/upis ocjena kod dr. sc. Đure Blažeke obavit će se u nedjelju, 4. 10. prema sljedećem rasporedu:

10. 00 Grafolingvistika
10. 30 Uporedna gramatika slavenskih jezika
11. 00 Leksikologija, Lingvostilistika
11. 30 Dijalektologija