Usmeni ispiti/upis ocjena kod dr. sc. Đure Blažeke

Usmeni ispiti/upis ocjena iz Grafolingvistike, Uporedne gramatike slavenskih jezika, Leksikologije, Lingvostilistike i Dijalektologije bit će održani u petak, 9. 10. 2015. godine u 14. 30 sati.