Usmeni ispiti – Staroslavenski, Historija bos. književnog/standardnog jezika, Norma i kultura jezika, Morfologija i Fonetika i fonologija

Petak, 19. septembar 2014.

– Fonetika i fonologija, Staroslavenski jezik, Norma i kultura jezika i Morfologija u 13h,

– Historija bosanskoga književnog jezika i Historija bosanskoga standardnog jezika u 14. 00h.