Usmeni ispiti kod prof. Izeta Beširovića

Usmeni ispiti kod prof. Izeta Beširovića će se održati 10. 7. 2013. godine prema sljedećem rasporedu:

 

10.00h

Bosanski jezik 3 (RN), Bosanski jezik 2 (PO), Ortoepija i ortografija (PO)

 

10.015

Bosanski jezik 1 (PO i EJK), Bosanski jezik 2 (RN i EJK), Ortoepija i ortografija (BJK), Opća lingvistika (EJK)