Usmeni ispiti kod prof. Izeta Beširovića

Usmeni ispiti kod prof. Izeta Beširovića bit će održani u petak, 20. 2.  prema sljedećem rasporedu:

Bosanski jezik 1 (PO, EJK, NJJK i RN) u 14.30h

Bosanski jezik I (TOS, MMiF), Opća lingvistika (EJK)  i Ortoepija i ortografija (PO) u 15.00h