Usmeni ispiti kod prof. Đure Blažeke

Usmeni ispiti i upis ocjena iz Grafolingvistike, Lingvostilistike, Leksikologije i Uporedne gramatike slavenskih jezika bit će održani u četvrtak, 12. 2. 2015. godine u 10 sati.