Usmeni ispiti kod prof. Đure Blažeke

Usmeni ispit iz Lingvostilistike, Grafolingvistike i Leksikologije održat će se 7.2.2015. godine u 11.00h.