Usmeni ispiti kod prof. dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Usmeni ispiti kod prof. dr. Remzije Hadžiefendić-Parić, održat će se u četvrtak 30.10. u 15h