Završni ispiti kod doc. dr. Eseda Karića

Završni ispiti kod doc. dr. Eseda Karića (Didaktika, Metodika predškolskog odgoja, Pedagogija i Integrirani predškolski kurikulum), bit će održani u subotu, 3. 10. u 13 sati.