Usmeni ispiti iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika

Usmeni ispiti iz Staroslavenskog jezika, Fonetike, Morfologije, Historije bosanskoga književnog/standardnog jezika i Norme i kulture jezika bit će održani  u petak, 2. 10. 2015. prema sljedećem rasporedu:

13. 00    Staroslavenski jezik
Historija bosanskoga književnog jezika
Historija bosanskoga standardnog jezika
14. 00    Norma i kultura jezika
Morfologija
Fonetika i fonologija sa ortoepijom i ortografijom