Usmeni ispiti iz Semantike, Sociolingvistike i Opće lingvistike (BJK)

Usmeni ispiti iz Semantike, Sociolingvistike i Opće lingvistike (BJK) će se održati 27. 9. u 8.00 sati.