Usmeni ispiti i upis ocjena kod prof.dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Usmeni ispiti i upis ocjena kod prof.dr. Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se u subotu 9. 5. u 12.30h