Usmeni ispiti i upis ocjena kod prof.dr. Remzije Hadžiefendić-Parić

Usmeni ispiti i upis ocjena kod prof.dr. Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se u petak, 13.2. u 12h

*Moguće izmjene bit će objavljene na web stranici.