Usmeni ispiti i upis ocjena kod prof.dr.Remzije Hadžiefendić-Parić

Usmeni ispiti i upis ocjena (I ispitni termin) kod prof.dr.Remzije Hadžiefendić-Parić održat će se 20.2. u 18,30h