Usmeni ispiti i raspored predavanja kod prof. Đure Blažeke

Usmeni ispiti iz Lingvostilistike, Leksikologije, Grafolingvistike i Uporedne gramatike bit će održani u četvrtak, 5. 3. u 11 sati.

Raspored predavanja iz Dijalektologije i Uporedne gramatike

Četvrtak, 5. 3.
12. 00 – 15.15 Dijalektologija
15.30 – 18. 45 Uporedna gramatika
Petak, 6. 3.
8. 00 – 11. 15 Dijalektologija
11.30 – 14. 45 Uporedna gramatika
Subota, 7. 3.
8. 00 – 11. 15 Uporedna gramatika
11.30 – 14. 45 Dijalektologija