Usmeni ispiti – Historija bosanskoga književnog/standardnog jezika, Fonetika i fonologija, Morfologija, Norma i kultura i Staroslavenski jezik

Usmeni će ispiti biti održani 20. septembra 2013. godine po sljedećem rasporedu:

u 14. 00h:

Historija bosanskoga književnog jezika i Historija bosanskoga standardnog jezika

u 15. 00h:

– Fonetika i fonologija, Morfologija, Norma i kultura jezika i Staroslavenski jezik