Usmeni ispit iz Semantike, Sociolingvistike, Sintakse i Bosanskoga jezika II

Usmeni ispit i upis ocjena održat će se prema sljedećem rasporedu:

– Semantika  – u ponedjeljak, u 15.15h

– Sociolingviska – u ponedjeljak, u  12.00h

– Sintaksa i Bosanski jezik III – u nedjelju, u 16.30h