Usmeni ispit iz Didaktike

Usmeni ispit iz Didaktike bit će održan u petak, 23. 10. 2015. godine u 12. 15 h.