Usmena književnost – bodovna lista

USMENA – PO

Studenti koji su prikupili minimalnih 30 bodova mogu pristupiti završnom ispitu.

Studenti koji nemaju minimalan broj bodova, mogu u prvom ispitnom roku pristupiti integralnom ispitu.

Uvid u radove (II kolokvij) u petak, 20.6. 2014. od 10-12.ooh