Upisi ocjena i usmeni ispiti kod dr.sc. Remzije Hadžiefendić-Parić

Upisi ocjena i usmeni ispiti kod dr.sc. Remzije Hadžiefendić-Parić, van. prof. odgađaju se za 25.9. (petak) po sljedećem rasporedu:

a) 8,30. (Sintaksa)

b) 9,30, (Semantika)

c) 10,00 ( Sociolingvistika)

d) 11,00 (Bosanski jezik II/RN, Bosanski jezik II/PO, Bosanski jezik III/RN).