Umijeće interpretacije poezije

Završna predavanja iz kolegija Umijeće interpretacije poezije će biti održana u subotu, 14.02. 2015. s početkom u 10.00