Termini pismenih ispita iz Morfologije, Sintakse, Grafolingvistike i Norme

Pismeni ispiti će biti održani po sljedećem rasporedu:

– Grafolingvistika: 25. 6. 2015. u 11h (transliteracija)

-Morfologija: 29. 6. 2015. u 11h

– Norma i kultura jezika: 25. 6. 2015. u 12h

– Sintaksa: 25. 6. 2015. u 13h

Kontakt: dzanic_almira@hotmail.com