Termini integralnih kolokvija

INTEGRALNI KOLOKVIJI IZ BH. KNJIŽEVNOSTI AU PERIODA, SVJETSKE KNJIŽEVNOSTI I, UVODA U SVJETSKU KNJIŽEVNOST, STARIJIH JUŽNOSLAVENSKIH KNJIŽEVNOSTI I BH. KRITIKE I ESEJISTIKE ĆE BITI ODRŽANI U PONEDJELJAK, 17.06.2013. S POČETKOM U 10.00.

 

STUDENTI KOJI TREBAJU RADITI KOLOKVIJ IZ NAVEDENIH PREDMETA, DUŽNI SU PRIJAVITI SE KOD V.ASS. VILDANE PEČENKOVIĆ, U PETAK 14.06.2013.  OD 10 DO 11.00 RADI PRIPREME MATERIJALA ZA KOLOKVIJ.