Termini apsolventskih ispita (Opća lingvistika – EJK, Uporedna gramatika slavenskih jezika – BJK i Norma i kultura jezika – BJK)

Ispiti iz Uporedne gramatike slavenskih jezika, Norme i kulture jezika i Opće lingvistike (EJK) će biti održani u srijedu u 10. 00h u učionici br. 8.