Svjetska književnost I, Svjetska književnost II, Bh. književnost između dva svjetska rata – rezultati ispita

Svjetska književnost I

Murić Ilma 8

Živković Ana 7

Kanurić Bekira 6

 

Svjetska književnost II

Huseinbašić Fata 8