Studijski programi i kursevi Diplomatske akademije Beč

logoAustrijska ambasada u Sarajevu rado koristi priliku da Vas informira o studijskim programima i kursevima Diplomatske akademije Beč za akademsku godinu 2015/16.:

 

 

1)      52. diplomsk i studijsk i program: jednogodišnji studijski program sa širokim interdisciplinarnim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa za apsolvente na univerzitetima svih usmjerenja. Težiste ovog programa je na upoznavanju struktura i politika Evropske unije. NaroCit profil ovog studijskog programa obilježen je učenjem praktičnih vještina (tehnika prezentacije i pregovaranja, retorike, projektnog menadžmenta itd), intenzivnim programom jezičkog obrazovanja i višejeziene nastave (njemački,engleski i francuski).

2)      20. M.A.I.S. – studijski program (Master of Advanced International Studies): dvogodišnji master-program sa težistem na Evropi. Kandidatkinje i kandidati koji već raspolažu dostatnim interdisciplinarnim akademskim obrazovanjem u oblasti međunarodnih odnosa, mogu biti primljeni izravno u drugu godinu. Ovaj studijski program realizira se u suradnji sa Univerzitetom Beč.

3)          9.E.T.I.A . – studijski program (Master in Environmental Technology & International Affairs) : dvogodišnji MSc-program u suradnji sa Tehničkim univerzitetom Beč. Polaznici ovog studijskog programa će se upoznati  i sa političkom, privrednom i pravnom pozadinom (1.  godina na Diplomatskoj akademiji), kao i sa naučno-tehničkim aspektima međunarodnih pitanja vezanih za okoliš (2. godina na Tehničkom univerzitetu)

Ljetni kurs za njemački jezik i kulturu i civilizaciju Austrije : intenzivna nastava njemačkog jezika za sve nivoe znanja jezika, sa ekskurzijama i radionicama o austrijskoj politici, historiji i kulturi.

Dodatne informacije o ponudi Diplomatske akademije Beč, informacije o načinu apliciranja za određene studijske programe i kurseve te formulari za prijavu se mogu preuzeti  na web-stranici Akademije: www.da-vienna.ac.at

Za pogodne kandidate/kandidatkinje iz Bosne i Hercegovine na raspolaganju stoje posebne stipendije ADA -e (Austrian Development Agency). Za detaljne informacije se možete obratiti Diplomatskoj akademiji Beč.