Silabusi predmeta

Odsjek /GodinaI godinaII godinaIII ggodinaIV godina
Bosanski jezik sa književnošću i historija
Engleski jezik i književnost
Matematika-fizika
Njemački jezik i književnost
Predškolski odgoj
Razredna nastava
Tjelesni odgoj i sport