Silabusi predmeta

OdsjekZimski semestar ak. 2016/17.Ljetni semestar ak. 2016/17.Silabusi iz ranijih akademskih godina
Bosanski jezik i književnost
I godina
II godina
III godina
IV godina
Engleski jezik i književnost
I godina
II godina
III godina
IV godina
Matematika-fizika/Matematika-informatika
I godina
II godina
III godina
IV godina
Njemački jezik i književnost
I godina
II godina
III godina
IV godina
Predškolski odgoj
I godina
II godina
III godina
IV godina
Razredna nastava
I godina
II godina
III godina
IV godina
Tjelesni odgoj i sport
I godina
II godina
III godina
IV godina