Stipendije Vlade Arapske Republike Egipat

imagesAmbasada Arapske Republike Egipat u Sarajevu, posredstvom Ministarstva vanjskihposlova Bosne i Hercegovine, obaveštava da Vlada AR Egipat i Univerzitet Al-Azhar nudi 23 stipendije za studente iz Bosne i Hercegovine koji  žele studirati na egipatskim univerzitetima u  akademskoj 2015/2016.   godini:

 

-tri stipendije za dodiplomske studije,

-tri stipendije za postdiplomske studije,

-tri stipendije za učenje arapskog jezika,

-14 stipendija na Institutu AI-Azhar.

Sve dodatne informacije o stipendijama, zainteresirani kandidati mogu dobiti kontaktirajući egipatsku ambasadu u Sarajevu na tel. 033/666-498.

Aplikacije se podnose Ambasadi AR Egipat najkasnije do 15.06.2015.godine.