Stipendije Saveznog ministarstva nauke, istraživanja i privrede Republike Austrije

grants.atSavezno ministarstvo nauke, istraživanja i privrede Republike Austrije nudi stipendije  za studente dodiplomskih i postdiplosmik studija, kao i stipendije  za naučnike/naučnice za studijsku 2015/2016 godinu.

Konkursi za stipendije se raspisuju u okviru Austrijske baze podataka za stipendije i poticanje istraživačkog rada www.grants.at (na njemačkom i engleskom jeziku).

Putem ove web stranice su pored informacija o stipendijama gore pomenutog ministarstva, dostupne su i informacije o stipendijskim programima drugih institucija.

Prijava za stipendije se podnose putem web stranice www.scholarships.at. Posebno se obraća pažnja na to da se za stipendije može konkurirati isključivo elektronskim putem.