Stipendije ambasade Slovačke Republike

NSPAmbasada Slovačke Republike u Bosni i Hercegovini obavještava da je vlada Slovačke Republike, u okviru Nacionalnog programa stipendija za podršku mobilnosti studenata, doktoranata, univerzitetskih profesora, istraživača i umjetnika, otvorila Konkurs za stidendije za ljetni semestar akademske 2013/2014. godine.

Program finansira Ministarstvo prosvjete, nauke, istraživanja i sporta Slovačke Republike, a administrira Slovačka akademska informatička agencija – SAIA.

Sve potrebne informacije o programu mogu se dobiti na slovačkom, engleskom, ruskom, francuskom i španskom jeziku na web stranici www.scholarships.sk.

Rok za podnošenje aplikacija je 31.oktobar/listopad 2013. godine do 16.00 sati. Podnošenje aplikacija moguće je i on line na:

 

www.scholarships.sk ili www.stipendia.sk

Letak NSP_EN