Sociolingvistika – rezultati

Pismeni ispit iz predmeta Sociolingvistika (BJK) položile su:

1. Irma Memagić

2. Erna Mušić

3. Melisa Ramić

 

Nije položila:

1. Emira Čaušević

O usmenom dijelu ispita studenti će biti naknadno obaviješteni.