Sastanak Književne sekcije PF-a (prijem novih članova)

Sastanak Književne sekcije PF-a održat će se u četvrtak, 19.marta u 11h (učionica br.8).
Tema je 21.mart, Svjetski dan poezije te prijem novih članova u Sekciju.