RN: Raspored predavanja na 2. ciklusu

Raspored predavanja za 2. ciklus na Odsjeku Razredna nastava

PREDMET TERMIN ODRŽAVANJA
 

 

Kineziološka antropologija

dr.sc. Nijaz Skender, red.prof.

 

 

 

 

12.01.2015. 14:00 – 19:00

14.01.2015. 14:00 – 19:00

15.01.2015. 14:00 – 19:00

16.01.2015. 14:00 – 19:00

 

učionica br.7

 

 

 

Tehnike izrade stručnih i naučnih radova

dr.sc. Amela Mujagić, doc.

 

20.1.2015. 16:00 – 19:00

22.1.2015. 16:00 – 19:00

27.1.2015. 16:00 – 19:00

29.1.2015. 16:00 – 19:00

3.2.2015. 16:00 – 19:00

5.2.2015. 16:00 – 19:00

 

učionica br.1

 

 

 

Interkulturalni odgoj u predškolskoj i ranoj školskoj dobi

dr.sc. Elvira Islamović, van.prof.

 

13.01.2015. 10:00 – 13:15

21.01.2015. 10:00 – 13:15

29.01.2015. 12:00 – 15:15

04.02.2015. 10:00 – 13:15

10.02.2015. 10:00 – 13:15

12.02.2015. 10:00 – 13:15

 

učionica br.1

 

 

 

Bosanskohercegovačka kulturna baština

dr.sc. Amira Dervišević, doc.

 

27.1.2015. 13:00 – 16:00

28.1.2015. 10:00 – 13:00

30.1.2015. 10:00 – 13:00

03.2.2015. 13:00 – 16:00

06.2.2015. 10:00 – 13:00

 

učionica br.1

 

 

Napomena: Raspored predavanja za predmete Razvoj i evaluacija kurikuluma, Alternativni pristupi odgoju i Partnerstvo porodice i odgojno-obrazovne ustanove, utvrdit će se naknadno.

Voditelja Odsjeka RN

                                                                                                                             dr.art, Meho Čaušević, van.prof.