RN, PO: Raspored predavanja iz Bosanskog jezika I i Ortoepije i ortografije

Predavanja iz  Bosanskog jezika I i Ortoepije i ortografije bit će održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 16. 10.

  1. 00 – 14. 30  Bosanski jezik I (PO i RN)
  2. 00 – 18. 30  Ortoepija i ortografija (PO)

subota, 17. 10.

  1. 00 – 12. 30  Ortoepija i ortografija (PO)
    13. 00 – 16. 30 Bosanski jezik I (PO i RN)

nedjelja, 18. 10.
8.00 – 11. 30   Ortoepija i ortografija (PO)
12. 00 – 15. 30 Bosanski jezik I (PO i RN)