RN, PO: Raspored predavanja iz Bosanskog jezika I i Ortoepije i ortografije

Predavanja iz Bosanskog jezika I i Ortoepije i ortografije bit će održana prema sljedećem rasporedu:

petak, 30. 10.
12. 00 – 15. 30 Bosanski jezik I (PO i RN)
15. 30 – 19. 00 Ortoepija i ortografija (PO)

subota, 31. 10.
9. 00 – 12. 30 Ortoepija i ortografija (PO)
12. 30 – 16. 00 Bosanski jezik I (PO i RN)

nedjelja, 1. 11.
8.00 – 11. 30 Ortoepija i ortografija (PO)
11. 30 – 15. 00 Bosanski jezik I (PO i RN).