RN i PO: Oktobarski ispitni rok iz Bosanskog jezika I i II

Pismeni ispiti iz Bosanskog jezika I i  Bosanskog jezika II  bit će održani u srijedu, 7. 10. prema sljedećem rasporedu:

Bosanski jezik I u 11 sati,

Bosanski jezik II u 12 sati.