Rezultati završnoga ispita iz Bosanskoga jezika I (RN)

Položila je:

Safija Mešanović (60, 00%)

Nije položila:

Jasminka Draganović (45, 5%)

* Studenti radove mogu pogledati 28. septembra u periodu od 10 do 13h.