Rezultati završnog ispita iz predmeta tekstualna lingvistika

Obavijest za studente 2. I 3. godine rezultati završnog ispita iz predmeta tekstualna lingvistika održanog 6.9.2013. godine.

Pristupilo 5 kandidata.

Položili:

1. Smojver Renata

 

Bihać, 10.09.2013.

dr. Zineta Lagumdžija, viši asistent