Rezultati završnog ispita iz Grafolingvistike

Završni ispit iz Grafolingvistike su položili:

Kadifa Hilić – 8

Šejla Dedić – 7

Dženana Rahmanović – 6

Ostali studenti nisu položili.