Rezultati završnih ispita iz Grafolingvistike

Završni ispit:

Zerina Hrustanović – šest (6)

Integralni kolokvij:

Selma Kurtović – 32 boda

Ostali nisu položili.

Uvid u radove: 8. 9. 2014. u 11 sati, učionica br. 7.