Rezultati završnih ispita i integralnih kolokvija iz Uporedne gramatike slavenskih jezika

Završni ispit:

Dženana Durić 24/40 = 60%

Sabina Delić 24/40 = 60%

Firat Icin 24/40 = 60%

Azra Bećirević 30/40 = 75%

Elma Felić 30/40 = 75%

Hermina Ramulić 37/40 = 92, 5%

Najla Alagić 30/40 = 75%

Nura Muhić  36/60 = 60%

Anela Rahmanović 36/40 = 90%

Rehila Šahinović 36/40 = 90%

Merima Abdagić 20/40 = 50% = 0

Husmira Nuhanović  15/40 = 37, 5% = 0

Hana Mahmić 10/40 = 25% = 0

 

Integralni ispit su položili:

Nisvet Duranović

Nejra Abazović

Elma Skenderović

Alma Korlat

Tamara Šabanović

Armina-Una Hošić***

Elma Abazović***