Rezultati završnih i integralnih ispita iz Bosanskoga jezika II (EJK i NJJK)

Završni ispit:

Elvedin Šiljdedić 38/40 = 95%

Amina Pečenković 38/40 = 95%

Alma Toromanović 35/40 = 87, 50%

Elmedina Bajramović 33/40 = 82, 50%

Maida Družanović 30/40 = 75%

Sumeja Ičanović 30/40 = 75%

Aldina Huskić 24/40 = 60%

Nisveta Eljazović 24/40 = 60%

Elma Halkić 24/40 = 60%

Zana Hasanović 24/40 = 60%

Kemal Ćoralić 18/40 = 45%

Alen Hirkić 18/40 = 45%

 

Integralni kolokvij:

Melisa Huremović 22,5/28 = 80, 35%

Zlatan ? 18,5/28 = 66, 07%

Elma Ramić 17/28 = 60%

Plamena Alibabić 11/28 = 39, 28%

Amir Zulić 9/28 = 32, 14%

Denis Huskić 9/28 = 32, 14%

Šeherzada Bećirspahić 8,5/28 = 30, 35%

Hasnija Puškar 8/28 = 30%

Irnesa Čirkinović 7,5/28 = 26, 78%

Ervin Selimović 2/28 = 7, 14%